phone number

پل ارتباطی ما :

+98 21 88566508

email

پست الکترونیکی :

info@tehrandoor.ir

درب های اتوماتیک جمع شو

,درب اتوماتیک شیشه ای تاشو دامنه انتخاب وسیعی از اندازه ها ی ساخت طرز عمل ظاهری و مدل های شیشه ای تحقق بخشیدن به راه حل مناسب مشتری را امکان پذیر می سازد که با طور کامل با روش اجرای معماری آن سازگار است. درب اتوماتیک شیشه ای تاشو ؛ دامنه کاملی از عوامل ایمنی و کنترل موجود، شما را قادر می سازد که راه حل بهینه ای را برای وضعیت و موقعیت تان پیدا کنید. رادار های تخصیص حرکتی یک ورود بدون هیچ گونه تماس با درب یا دستگیره را فراهم می کند.عوامل کنترل دسترسی دیگر مانند دکمه های فشاری یا کلید های کشیدنی و یا پادری تماسی بر طبق موقعیت می توانند وصل شوند. به وسیله کلید چند حالته می توانید نحوه فعالیت درب اتوماتیک شیشه ای تاشو را به صورت های دستی اتوماتیک باز یک طرف قفل خروج انتخاب کنید.لت های متعارف و مکانیزم ضد برخورد با مانع مطمئن می سازد که یک شخص می تواند به سلامت و بدون خطر از این درب عبور کند. درب اتوماتیک شیشه ای تاشو برای مکان هایی که فضا محدود است نيز مناسب است. صرف نظر از فضای محدود موجود درب اتوماتیک شیشه ای راه حلی مناسب و بی بدیل برای ایجاد بزرگترین عرض ورودی می باشد.

مشاهده جزئیات

در اتوماتیک - درب اتوماتیک اتوبوسی

,این نوع درب همانطور که از نامش پیداست عملکردی مشابه دربهای اتوبوس شهری دارد که دربها در یک مسیر خطی به طرفین و روی هم باز می شود. درب فولدینگ مختص محل هایی است که محدودیت عرض و یا شکل خاص مانع از نصب سایر دربهای اتوماتیک می گردد. محل هایی مثل راه روها ، کریدورها و غیره فضای گذر در این نوع دربها بین 85 تا 90 درصد عرض کل متغیر می باشد

مشاهده جزئیات

در اتوماتیک ویژه معلولین

مشاهده جزئیات

درب اتوماتیک فولدینگ

,این اپراتور درب اتوماتیک در مکانهای به نسب با عرض کم نصب می گردد و به هیچ عنوان از مدل اپراتور های درب اتوماتیک دیگری نمی توان استفاده کرد و به عرض بازشو کامل دهنه نیاز دارن از مکانیزم بریک اوت استفاده می گردد و به صورت خلاصه اپراتور درب اتوماتیک فولدینگ ۸۰% دهنه را بازشو می دهد ولی در مکانهای که خروج اضطراری نیاز می باشد و یا احتیاج به بازشو کامل می باشد از فریمهای بریک اوت استفاده می شود که روی دیوار کنار لتها به صورت لولایی جم می شود و مزیت آن در مکانهایی که حجم بالای تردد در زمان کوتاه تردد دارن امکان پذیر می باشد. این لتهای بریک اوت در اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ ودرب اتوماتیک مثلثی و درب اتوماتیک تلسکوپی امکان پذیر می باشد

مشاهده جزئیات