شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17 پنجشنبه 8:30 تا 14

: انتخاب زبان Fa / En

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گل آرا، خیابان ارغوان، پلاک 107، واحد 2

پروژه بیمارستان 505 (درمانگاه خانواده)

مدت زمان اجرای پروژه

تهران در آسیا
تهران در آسیا
تهران در آسیا
تهران در آسیا
تهران در آسیا

تهران در آسیا

تهران در آسیا

تهران در آسیا

تهران در آسیا

تهران در آسیا