لیست محصولات
تهران دُر آسیا
نتایج: 10 پروژه
برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید
شرکت تهران دُر آسیا (TDA) از بدو تاسیس با هدف حضور در عرصه سازندگی و پروژه های ملی و خصوصی در صنایع فعالیت خود را در زمینه ی درب های اتوماتیک و پله های برقی و اتوماسیون ساختمانی آغاز کرده و یکی از فعال ترین شرکت های بخش خصوصی در این زمینه می باشد
db.list
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimage00300X00500prplinkseo
11441403122512001001401/11/1Jan 21 2023 12:25PM1401/10/287886تهران-در-آسیادرب اتوماتیک منحنی یا نیم دایره pic715782510001درب-اتوماتیک-منحنی-یا-نیم-دایره1
21441401122612001001401/11/1Jan 21 2023 12:25PM1401/10/287886تهران-در-آسیادرب های اتوماتیک بیمارستانی و سربی pic194782510001درب-های-اتوماتیک-بیمارستانی-و-سربی1
31379080158212001001399/9/25Dec 15 2020 10:30AM1398/9/47886تهران-در-آسیاتیغه آلومینیومی pic101566410001تیغه-آلومینیومی1
41379078122612001001399/9/25Dec 15 2020 10:36AM1398/9/47886تهران-در-آسیادرب شیشه ای منحنی pic590566410001درب-شیشه-ای-منحنی1
51379077122912001001399/9/25Dec 15 2020 10:38AM1398/9/47886تهران-در-آسیادرب اتوماتیک لولایی pic680566410001درب-اتوماتیک-لولایی1
61213224122812001001399/9/25Dec 15 2020 11:01AM1394/5/247886تهران-در-آسیادرب اتوماتیک مثلثی pic516946010001درب -اتوماتیک-مثلثی1
753955122612001001401/11/1Jan 21 2023 12:27PM1394/4/237886تهران-در-آسیاانواع درب اسلایدینگ pic849585010001قیمت-درب-اتوماتیک-اسلایدینگ1
853910122312001001401/11/1Jan 21 2023 12:25PM1394/4/237886تهران-در-آسیادرب اتوماتیک کشویی شیشه ای TELESCOPIC pic059685010001درب-تلسکوپی-یک-طرف-بازشو1